Ville Majanen · November 15, 2013

Nu när vår produktchef, Jarkko har öppnat denna nya blogg , kan jag nu också ( Ville , e -ville’s köpman ) uppdatera här emellanåt , t.ex. angående Kina , näthandelns framgångar samt egna upplevelser och funderingar.

Avsikten med bloggen är att skriva om vad som händer här på e -ville’s kontor och lager, och vad som sker i Hongkong och Shenzhen . Vi kommer även att lyfta på locket lite och berätta kring det arbete vi gör här.

Bloggen är inte bara till för att berätta om större grejer och händelser, utan också för att få feedback och idéer, diskutera med kunderna , samt svara på frågor angående Kina och Internet handel och entreprenörskap med alla berörda parter.

Ville Majanen – Nätbutiken e -ville.com’s -köpman. Bild från år 2011

Denna höst , och också förra hösten,  har varit väldigt, väldigt stressig. Anledningen har bl.a. varit störningar i postförsändelserna . Plötsligt, kring den kinesiska nationaldagen ( 1:a Oktober ), stoppades paketen från vidare transport. Utan någon förvarning hade alla postrutter stannat. Kutymen för hur detta fortlöpt är karakteristiskt för Kinas postkontor  ( och , mer allmänt , staten ) Ingen berättar något, inga frågor besvaras, och vartefter man blir mer frågvis och undrande, börjar folk  att ytterligare hemlighålla och dölja . Ett exempel på detta är när posten inte får behandla försändelser , varpå paketspårningswebbplatsen stängs helt.

Våra kunders beställningar sänds därför inte vidare, eller stannar på vägen en oacceptabelt lång tid . Vid uppföljning av paketen kan man se (om man ser något alls ) att försändelserna bollats fram och tillbaka t.ex. mellan  Shanghai och Peking. 1-2 veckor senare återvänder försändelserna till vårt lager utan angiven orsak . En dag knackade brevbäraren på vår dörr, och lämnade tillbaka ett parti på ca 1000 paket. Vi sände om allesammans med bifogad ursäkt till våra kunder, varpå vi 1-3 veckor senare hade dom tillbaka i vårt lager igen.

Tidigare erfarenheter berättar att det kan ta en tid innan Kinas postkontor åter börja fungera som blixten . Oftast fungerar posten felfritt 10-11 månader. Julen fungerar förvånansvärt bra , och även det kinesiska nyåret , vilket är märkligt , eftersom det är den kinesiska kalenderns största festival, och jorden mer eller mindre slutar snurra här, så till den milda grad att även tullkontor och hamnar håller stängt.

Efter att ha studerat Kinas förfaringssätt ett par år fick vi äntligen en rimlig förklaring till alla störningar i postförsändelserna. Kinas centrala regering, eller någon annan hög part, fastställer varje år en kvot eller ett mål för Kinas posttjänster (t.ex. att x antal paket ska behandlas varje år ) , men berättar inte detta offentligt, inte ens till sina egna anställda . Således ger Posten i början av året rabatter till alla postorderföretag, farligt gods passerar nästan utan granskning, och enorma mängder med paket behandlas så fort det bara är möjligt. Därefter, när hösten kommer, och kvoten börjar vara fylld, blir personalen tillsagd att varva ner, och hela gänget kastar därefter in handuken och försändelserna blir således mer eller mindre stillastående.

Den goda nyheten är att paketen inte går förlorade utan returneras till avsändaren , så att de åter kan skickas kostnadsfritt . e -ville försöker alltid också att kompensera kunderna vid olägenheter eller problem. Även om annullering av transaktionerna alltid är möjligt , hoppas vi att kunderna i problematiska situationer har förståelse och förmåga att samarbeta med oss. Dylika tredjepartsproblem utan framgång ger oss betydande kostnader och mycket arbete.

Om Kinas postkontor visar tecken på problem , brukar felet oftast hittas vid Hong Kongs och Singapores postkontor. Singapores postkontor tillkännagav direkt att när försändelser ankommer, skickas dom vidare först efter 7 dagar från ankommandet. Detta har medfört att nya aktörer i regionen har tagit sig in på marknaden. Vi blev kontaktade av Swiss Post som erbjöd sina tjänster till oss. Vi skickade några försändelser till Finland med hjälp av  Schweiziska posten, och det fungerade bra.  Det spelar ingen roll vilken aktör vi använder, så länge som fraktpriserna hålls vid en rimlig nivå, (så att priset på produkterna inte behöver stiga), och e -ville’s kunder får de beställda produkterna i tid .

Senaste brainstorming i Shenzhen , Kina. På bilden; Jerry , Jarkko och Olli .

Vi bygger för närvarande ett vattentätt -post och -övervakningssystem, samt process och varningssystem. Vi synar nu postens handläggningstider och byter logistikpartner med detsamma om större problem börjar uppstå. Paketen kommer att levereras , även om det är via Centraleuropa och till ett högre pris, om så krävs. Det är trots allt synd att kunder ska behöva vänta på sina produkter i flera veckor, och våra anställda här tvingas sortera ut förpackningar för långa och komplicerade vägar, när det vore betydligt trevligare att söka nya spännande produkter till försäljning , eller göra produktpresentationer och videor .
Lyckligtvis finns det nu realistiska alternativ om det kinesiska postverket börjar strula igen. Försändelserna börjar nu finna sin väg till kunderna , och höstens leveransproblem verkar vara över . Det som vi nu måste ta till lärdom är att i ett tidigt skede kartlägga alternativa rutter och förutsäga störningar samt ge denna information vidare till våra kunder vid problemsituationer. Detta är nog så viktigt.

Vi har för närvarande lagt upp en info-tavla på vår hemsida, där man genast kan se om det finns potentiella störningar i leveranserna. I framtiden kommer vi även att granska skickade leveranser automatiskt och ifall paketen stannar på rutten för länge , kommer vi att kontakta våra kunder via e-post och informera om eventuella förseningar utan att kunden själv måste kontakta oss först.

Tack till alla kunder som upplevt leveransproblem, och som bemött oss med förståelse, tålamod och ett gott samarbete, och vi ber om ursäkt för alla tidigare olägenheter och besvär .

Ville Majanen – e -ville.com’s köpman

Med Vänliga hälsningar
Ville Majanen

[email protected]